Melek Yatırım

  • BIC Angels ve BIC Stratejik Partnerleri tarafından yatırım imkanı

 İkinci Aşama

  • Ölçeklenebilir iş modeli tanımlanması
  • MPV’nin test edilmesi ve pazara sunulması
  • Seçilen girişimler için Berlin “Startup” ekosistemi
  • BIC seçim komitesi, “mentor”ve yatırımcı değerlendirmesi

Birinci Aşama

  • MPV’nin (Uygulanabilen Minimum Ürün) tamamlanması
  • BIC101 seçim komitesi, “mentor” ve yatırımcı değerlendirmesi
  • Berlin “Startup” ekosistemi için startupların seçimi